Specijalna ponuda

Skeneri

Skeneri

Skener je ulazni uređaj koji analizira neku fizičku sliku kao što je fotografijatekstrukopis, ili neki predmet te ga potom pretvara u digitalnu sliku.Današnji skeneri su mahom desktop skeneri. Skeneri koriste CCD (charge-coupled devicesenzore za skeniranje slike. 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.